Välkommen

till min hemsida, med bilder och odlingserfarenheter från sydvästra Dalarna, zon 6.
Hoppas att du finner växterna och det som berättas om dem lika intressant som jag gör.

Har också en del med recensioner av faktaböcker och lite annat längst ner.

Vänliga hälsningar Sofia Hedell