Phasianus colchicus, fasan

Fasanen kommer ursprungligen från Mellan- och Östasien. Den har inplanterats som jaktvilt i stora delar av Europa, Nordamerika och Nya Zeeland. Redan på 1300-talet fanns den i Mellaneuropa. I Sverige gjordes försök till inplantering på 1740-talet, men först kring 1900 etablerades en livskraftig population. Den går nu upp till Dalarna-Gästrikland, undantagsvis upp till Norrbotten.