Veronica teucrium 'Knallblau', veronika Campanula persicifolia, stor blåklocka

Stor blåklocka har jag sått från frö, den sprider sig och det kommer även upp vitblommande exemplar.

Veronica teucrium 'Knallblau', veronika Iris sibirica 'Neue Hybriden', strandiris

Iris sibirica 'Neue Hybriden' har jag dragit upp från frö. Det blir stora mängder vissna blad att städa bort på våren.