Tulipa shrenkii, garden clone

Tulipa schrenkii, har inget svenskt namn i SKUD. Bladen är veckade, starkast när de kommer upp, svagare efterhand. Blommorna är röda med gul kant.

Bilden visar en holländsk plantskoleklon med föga likhet med arten, säger de som sett den vildväxande. På 1500-talet grävdes trehundratusen Tulipa schrenkii upp på Krimhalvön för att planteras i Sultanens palatsträdgård i Istanbul och gav upphov till den osmanska tulpanen. En detaljerad tulpanestestik utvecklades. De rundbottnade tulpanerna med breda petaler betraktades som vulgära och exporterades till Holland.

Decennierna flöt förbi och hundratals sorter tillkom. Priserna steg kraftigt och en tulpanomani hotade. 1725 skrevs en officiell prislista som också beskrev straffen för de försäljare som inte följde den. Det var mycket effektivt. Som mest fanns tvåtusen sorter av istanbultulpanen, det är oklart om det finns några ursprungliga istanbultulpaner kvar. Många målningar finns bevarade som en del av det osmanska kulturarvet.