Två sorters förökning finns för växter:

Att dra upp liljorna från frö garanterar virusfrihet. Även om båda föräldraplantorna har virus så får inte fröet det. Liljefrön gror hypogealt eller epigealt. Se vidare Liljor frösådd.

Vegetativ förökning innebär att de virus som eventuellt finns förs vidare.

Vegetativ förökning sker på ett flertal sätt: Somliga liljor bildar bulbiller i bladvecken, där bladen sitter fast i stjälken. Liljor som inte bildar bulbiller spontant kan provoceras till att bilda bulbiller genom att blomknoppen plockas bort, ingen blomning det året alltså, och det är inte säkert att det blir bulbiller, bara sannolikt. Lökfjällen kan plockas isär, stickas i jord eller förvaras i fuktig vitmossa i en plastpåse, ytterligt små lökar bildas på fjällen. Bladsticklingar, en bit av stjälken med blad sticks i jord. Snittliljor som får stå kvar i sin vas långt efter att kronbladen fallit kan bilda bulbiller.

Vegetativ förökning, Jättelilja

Bilden visar blad av Cardiocrinum, jättelilja som kommit upp ur fuktig vitmossa i en plastpåse som legat ute under vintern. Lökfjäll av en jättelilja som ruttnat kring lökplattan stoppades i förra sommaren, på så vis kom något ut av den ändå.