Att dra upp liljorna från frö garanterar virusfrihet. Även om båda föräldraplantorna har virus så får inte fröet det. Seriösa liljeodlare drar därför upp sina plantor från frö och odlar mest rena arter, med underarter och några få hybridgrupper. Liljefrön gror hypogealt eller epigealt.

Lilium, liljor frösådd

Hypogeal groning innebär att fröna endast gror under jord första sommaren, fröet skickar ut en liten rot och bildar en minilök som övervintrar. Först nästa vår skickas ett smalt blad upp ovan jord. Det är uppe endast tidigt på sommaren och vissnar i god tid innan vintern.

Lilium, liljor frösådd

Krolliljan, Lilium martagon och hybrider med fläcklilja, L hansonii, kallade L Martagon-grp, gror hypogealt: Först lök, sedan blad, och våren därpå kommer ett ensamt brett blad. Året därpå en liten flikig parasoll (whorl). Året därpå har parasollen två våningar... Så det tar 5-10 år innan de blommar. Men när du har kommit igång, och sår nästan varje år, så kommer det ju likväl nya varje år.

Lilium hansonii, fläcklilja, växer i Korea och södra Amur samt förvildad på Japan. Den är eventuellt virusresistent och går att korsa med den paneuropeiska krolliljan, Lilium martagon och hybriderna kallas för Martagon-grp, mandarinliljor. I Lilium Martagon-grp återfinns hybrider av de fyra sorterna:

  1. Lilium hansonii    Fläcklilja
  2. Lilium martagon    Krollilja
  3. Lilium martagon v album    Vit krollilja
  4. Lilium martagon v cattaniae    Brun krollilja

L martagon v cattaniae ska enligt SKUD heta brun krollilja på svenska, kallas ofta svart krollilja och är snarast mörklila, det är fläckfärgen som brett ut sig över hela kronbladet. L martagon v cattaniae växer vild i västra Balkan, och hette förut L martagon v dalmaticum efter Dalmatien, ett landskap i sydvästra Kroatien, vackert beläget vid Adriatiska havet, vilket gett upphov till dal i dalhansonii. I området växer också starkt prickiga former av L martagon.

Lilium, liljor frösådd

Epigeal groning innebär att det kommer upp ett smalt blad redan första sommaren, oftast med fröskalet i toppen, och sedan kommer ett blad till, ett lite bredare, och sedan ett till... Lilium formosanum v pricei, liten basunlilja och Nomocharis, fjärilslilja gror epigealt. Den lilla basunliljan kan med optimal behandling blomma redan första året, men andra eller tredje är vanligt.

Om du köper eller byter liljefrön får du dem i jan-feb, så dem då i näringsfattig, genomsläpplig jord. De hypogeala kan stå inomhus i två veckor, med lite tur tror de då att det är första sommaren och bildar minilöken. Sedan går du ut, tar spaden och gräver ett hål i snön, ställer krukorna på marken och skottar tillbaka snön. Så till våren kommer det smala blad på de epigeala som du ställt ut direkt, och med lite tur även på de hypogeala, så har du tjänat ett år. Men liljorna brukar sprida sina risker och låta fröna gro olika år i alla fall, så det kommer enstaka liljor både före och efter.