Recensioner av böcker om blandade ämnen

Boken ”Skräp” av Mattias Hagberg

Så här skriver man en bok. Han gör egna konkreta undersökningar och blandar in filosofi i resonemanget utan att det blir pretentiöst. När man bränner sopor blir 1/4 kvar som aska och slagg som läggs på soptippen. Rökgasreningen skapar kakor av dioxin, svavel och andra miljögifter. Fred Hirsch skriver i boken "Tillväxtens sociala gränser" från 1976 att "I ett överflödssamhälle äts tillväxten upp av en ständigt ökande privat konsumtion, som nästan uteslutande är social och som handlar om att positionera sig i förhållande till andra." Boken är från 2008 och det märks, återvinning finns knappt med i boken.

Boken ”Hälsa på recept” av Anders Hansen och Carl Johan Sundberg

Du lever 3-5 år längre om du går en halvtimme om dagen. Detta har visat sig gång på gång när man undersökt hundratusentals människor. Och de som motionerar upplever också en bättre livskvalitet. Man måste inte bli svettig eller starkt andfådd - det räcker att gå i rask takt. De 30 minuterna går att dela upp i 3 stycken 10 minuterspass, man ska bli lätt andfådd.

För varje timme du lägger på träning får du minst det dubbla tillbaks. För varje timme du tränar förlängs ditt liv med mellan 2 och 5 timmar. Detta är för träning i promenadtakt. Om du tränar hårt i en timme får du mellan 5 och 11 timmar extra i livet.

Om du är äldre så är det inte försent att börja träna. De som är över 65 och tränar en gång i veckan har 40% lägre risk att dö i förtid, jämfört med jämnåriga som inte rör på sig. Och skillnaderna går inte att förklara med att de som tränar röker mindre eller lever annorlunda på andra sätt. Men det gäller inte bara att motionera i 30 minuter, så är det klappat och klart. Det gäller också att inte bli stillasittande de andra timmarna.

Om du sitter stilla mycket ökar risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression, demens, bröstcancer och tjocktarmscancer.

Varje timme en vuxen tittat på teve förkortar livet med 22 minuter. 5 miljoner personer om året dör i förtid av brist på motion, 15 tusen personer per dag.

Så här håller det på i boken ”Hälsa på recept”, det är engagerande, man tänker direkt att man ska ut och motionera.

Boken "Eat Your Heart Out" av Felicity Lawrence

Kanske har du hört att man lika gärna kan äta asken som flingorna? Här är ursprunget till den historien: 1970 vittnade Robert Choate, som var rådgivare till president Nixon, inför en panel av senatorer, han sa att om man malde ner asken och serverade råttorna den med mjölk, socker och russin så var de råttorna vid bättre hälsa än de råttor som fått själva flingorna.

Några forskare lanserar teorin att brist på omega-3, speciellt i fosterstadiet, ligger bakom den stora ökningen i psykriatiska diagnoser, som ADHD, dyslexi, dyspraxi och autism.

En forskare, Bernard Gesch, gav 231 frivilliga interner vid Aylesbury, ett ungdomsfängelse, i Storbritannien, piller, hälften fick omega-3, vitaminer och mineraler, hälften fick placebo. Bland de som fick omega-3, vitaminer och mineraler minskade våldshändelserna med 37 procent. Bland de som fick placebo kunde ingen förändring skönjas. När programmet avslutades gick siffrorna tillbaka till de ursprungliga. Och ironiskt nog gjordes rummet som använts till att dela ut pillrena om till ett rum att hålla interner fastspända i.

En bonde hade en källa på sina marker. Han gjorde då observationen att han kunde tappa vattnet på flaska och sälja det för ett högre pris än det han får för mjölken när korna dricker vattnet.

Boken ”Eat Your Heart Out” är gammal, men ändå intressant. Ibland undrar man såklart om det fortfarande är så som det beskrivs.

Boken "Djurens språk - Det hemliga samtalet i naturens värld" av Eva Meijer

Boken innehåller en massa intressanta exempel på djurs kommunikation, innehåller dock också ett flertal filosofiska referenser, som blir pretentiösa.

Schimpansen Washoe kunde runt 250 tecken. Ibland fick hon nya skötare och då tecknade hon långsammare så att de skulle hänga med. En kvinnlig skötare var borta från jobbet ett tag. När hon kom tillbaka var Washoe sur på henne och ignorerade henne. Men då bestämde sig kvinnan för att berätta. Hennes barn hade dött. Då tittade Washoe först åt sidan, sedan på henne och så tecknade hon noga "gråt". Schimpanser kan inte gråta, men hon visste att människor gjorde det när de var ledsna.