Recensioner av böcker, från 2020, om blandade ämnen

Boken "Batterirevolutionen - Northvolt och den nya svenska bilindustrin" av Jan-Erik Berggren

Författaren skriver med ett driv som gör det oväntat spännande att läsa om batterier och näraliggande ämnen, inklusive en resa till Zambia för att titta på koboltproduktionen där.

Bokens titel gör klart vad boken handlar om; företaget Northvolt bygger ett laboratorium i Västerås och en batterifabrik i Skellefteå för att vara med om den omvälvande tid som förväntas komma för batterier som energilagringsenheter. Tillsammans med Volkswagen bygger de en fabrik i Tyskland för att göra batterier till VW:s nya elbilar, som ska förbättra företagets image efter dieselskandalen. Boken kom ut 2020.

Boken ”Det sjätte utdöendet” av Elisabeth Kolbert

Boken fick Pulitzerpris för bästa fackbok 2015, den svenska utgåvan kom 2020. Hon skriver att hon velat sätta in utdöendet av arterna i ett sammanhang. Jag tycker att det är för mycket sammanhang och för lite pang på rödbetan. Jag fick vända tillbaka till framsidan och se vad boken skulle handla om. Och nej det står faktiskt ingenting om 2000-talet. Hon skriver mycket om utvecklingen på 1800-talet när Darwins idéer om evolution gjorde att vetenskapsmännen kunde tänka sig att en art faktiskt utrotats. Utöver mammutar och mastodonter skriver hon en del om amfibier, fladdermöss och garfåglar. En intressant del handlar om hur många träd det finns i barrskogsbältet jämfört med i regnskogen. Annars är det inte så mycket 2000-tal.

"This Life - Secular Faith and Spiritual Freedom" av Martin Hägglund

Tjatig och för lång bok med filosofiska resonemang kring religion och politik, av en författare som är verbalt och logiskt kompetent.

Författaren är svensk men bor och verkar i USA, boken skrevs på engelska, vilket var det språk jag läste den på, och har översatts till svenska, denna version kommer ut under 2020, med titeln "Vårt enda liv - sekulär tro och andlig frihet".

Har några poänger i första delen av boken; att vi lever ett ändligt liv där vi bör engagera oss i angelägenheter som vi bedömer som viktiga för oss, och inte dra oss undan från livet som stoicismen och även andra trosuppfattningar predikar. Andra delen av boken bangar ur och förespråkar en demokratisk socialism som det är oklart hur den skulle klara av att inte misslyckas som kommunismen gjort.

Boken ”På spaning efter den tid som kommer” av Katarina Graffman, Emma Lindblad och Jacob Östberg

Författarna menar att människans liv har avförtrollats av den rationella synen på människan och att det inte är möjligt att klara klimatmålen med konsumtionssamhället intakt. Ungdomar är trötta på att folk fotograferar sina frukostar och lägger ut på sociala medier, och att vara vanlig är en smal väg att vandra, man måste lyssna noga på medlemmarna i sin grupp för att vara vanlig. Författarna skriver en del om konsumtionssamhället, en del om sociala medier och en del om att vi struntar i klimatfrågan, men särskilt intressant blir det sällan. Slöseri med tid att läsa denna bok. Och att man ska vara varsam med sin tid, det står faktiskt i boken. En av de intressanta saker som faktiskt står i boken är att personer som köper varor och tjänster som sparar tid, oavsett inkomstnivå, är lyckligare än andra. Boken är från 2020.

Boken "Moderna Tider 4.0 - Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna" av Jonas Grafström

Vilka jobb kommer den artificiella intelligensen att ta över, och vilka jobb ska människor satsa på? Det är en intressant fråga. Men författaren lyckas inte göra svaret särskilt intressant. Jobb som kräver empati, service och/eller kreativitet. Det går lika bra att tänka tillbaka på SVT:s filmsnutt som skulle locka oss att titta på "Barnmorskan i East End" där Trixie Franklin säger "Jag skulle vilja se den robot som kan göra vårt jobb." Boken kom ut 2020.

Boken ”Tyst! Om hoten mot yttrandefriheten” av Rebecca Weidmo Uvell

Boken är full av en massa småfel och ibland är det också stora fel på resonemangen. Innehåller en del repetetivt raljerande men också en massa intressanta exempel. På baksidan står ”Den här boken ska ses som ett försvar för en oinskränkt yttrandefrihet.” Så då förstår ni säkert själva vilka problem som uppstår. Boken kom ut 2020.

Facebook har kraftigt ökat det antal anställda som jobbar med att ta bort förbjudet material och andra säkerhetsuppgifter, från 10 000 anställda före 2018 till 30 000 personer idag, och de som jobbar med granskning av innehållet är 15 000. Facebook vill ha ett system som via AI hittar t.ex. barnpornografiskt material utan en anmälan.