Tulip Breaking Virus, TBV, in Lilium Tiger-grp

Tulip Breaking Virus, TBV, yttrar sig i flammiga blommor, förvridna knoppar med små bruna fläckar, krokiga blomskaft och stjälkar, samt i att de nedre bladen vissnar för tidigt. TBV sprids mekaniskt via växtsaft eller av persikobladlusen, Myzus persicae (green peach aphid), som lägger sina ägg på Prunus-träd.

Tulip Breaking Virus, TBV, in Lilium Orientale-grp Virus in Lilium superbum

De komersiella aktörerna försöker tiga ihjäl liljevirus. Dessa tre bilder får ni gärna kopiera och sprida. Var vaksam mot bruna prickar på de gröna bladen, ränder i ljusare grönt, och blomknoppar som vissnar och möglar.

Lily Symptomless Virus, LSV, är mycket vanligt bland asiatiska hybrider och Lilium longiflorum, och gör att liljan växer klent. LSV sprids av gurkbladlusen, Aphis gossypii (melon aphid). Om liljan dessutom infekteras av CMV, Cucumber Mosaic Virus, dör liljan. CMV sprids mekaniskt via växtsaft och av persikobladlusen, Myzus persicae (green peach aphid).

Tulpaner kan vara strimmiga på grund av virus eller av genetiska skäl. Om det är virus ska de inte planteras i närheten av liljor eftersom viruset då kan spridas till liljorna. Tulipa tillhör också Liliaceae. Det finns också anledning att vara uppmärksam på papegojtulpaner, tigerliljor, persikoträd och sugande insekter. Ser du en kort liljeplanta som vrider och krummar sig eller har mosaikmönster: Gräv upp liljan, den går inte att rädda, den måste förgöras, destrueras rentav anhileras.

Lilium martagon, krolliljefrön

Att dra upp liljorna från frö garanterar virusfrihet. Även om båda föräldraplantorna har virus så får inte fröet det. Seriösa liljeodlare drar därför upp sina plantor från frö och odlar mest rena arter, med underarter och några få hybridgrupper. Liljefrön gror hypogealt eller epigealt, läs mer under menyvalet Liljor frösådd.

Liljetrips (lily thrips) är ganska vanligt både i Sverige och Holland. När du tar löken ur förpackningen kolla noga efter röda insjunkna fläckar och efter otroligt små djur som kryper omkring. Finns sådana, är lökarna angripna av liljetrips, vilket behandlas med såpa, T-sprit och vatten. Blanda lika delar såpa och T-röd i vatten, en 5-procentig lösning. Stoppa löken i lösningen, en halvtimme. Om en angripen planta planterats i jord och en stjälk växt upp, syns smittan på att stjälken och bladen blir bruna och vissnar. En alternativ behandling är 44 grader varmt vatten i en timme.

Lilioceris lilii, liljebagge Lilioceris lilii, liljebagge

Liljebaggar, Lilioceris lilii, och i ännu högre grad liljebaggelarverna, äter på bladen, problemet är lätt att undanvärja genom att jaga baggarna och klämma ihjäl dem mellan tummen och pekfingret, samt ta bort alla eventuella ägg de hunnit lägga. Liljebaggarna behandlas utförligt under menyvalet Lilioceris lilii.